01.Januari.1970 
Lees of plaats een reactie.
info over STEP

Stichting Topsport Eddie v.d.Pol

Wedstrijdjudo op niveau vraagt om een professionele benadering. Trainingen, stages, nationale en internationale toernooien, uitwisselingen en all-round begeleiding dragen daaraan bij. Zaken die naast tijd nog eens een enorme handvol geld kosten. Sportschool van de Pol heeft daarom een stichting opgericht: STEP, oftewel Stichting Topsport Eddie van de Pol.

STEP is er voor haar topsportgroep, judoka’s die het talent bezitten, doorzettingsvermogen hebben en de juiste mentaliteit bezitten. Wie daar dus deel van uitmaakt krijgt een compleet programma aangeboden: faciliteiten die de wedstrijdjudoka helpen zich te ontwikkelen tot een topper op nationaal en internationaal niveau. Dat uit zich op verschillende gebieden: trainingen, wedstrijden, begeleiding, coaching et cetera. Overigens is STEP er voor haar topsportgroep op zich – niet voor de individuele sporter.
--------------------------------------------------------------------------------
STEP - Bestuur

Voorzitter: Angelique Raaijmakers.
Woonplaats: Helmond.Tel: 0492-549752
E-mail: Klik hier...

Secretaris: Leo Verberne
Woonplaats: Helmond
E-mail: Klik hier...

Penningmeester: Ans van de Kerkhof:
Woonplaats: Beek en Donk.
E-mail: Klik hier...
--------------------------------------------------------------------------------
Topsport - Plan

Hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Sportschool vd Pol
Hoofdstuk 3: De visie
Hoofdstuk 4: Doelstelling
Hoofdstuk 5: Werkplan
Hoofdstuk 6: Het budget
Hoofdstuk 7:Slotwoord

1. Inleiding

Sportschool Van de Pol biedt sporten voor jong en oud, voor sporters met of zonder handicap. Op het gebied van zelfverdediging is dat judo en jiu jitsu. Andere takken van sport zijn onder meer fitness, body building en aerobics. Een groot deel van de leden beoefent haar sport recreatief, een kleiner deel benadert haar sport wedstrijdgericht. Met name de judoka’s van deze sportschool scoren regionaal en (inter)nationaal erg goed.

Van de Pol is een sportschool die vooruitkijkt. Om in de nabije toekomst minstens zulke hoge ogen te gooien op wedstrijdgebied, zijn financiën nodig. Stichting Topsport Eddie van de Pol (STEP) is daarom op zoek naar sponsors die een financiële sponsorbijdrage leveren aan haar sporters. Een sponsorovereenkomst is tweezijdig. Wat deze sportschool uw organisatie biedt, leest u in dit sponsorplan.

Aan het hoofd van sportschool Van de Pol staat Eddie van de Pol. Trainer, coach en begeleider van “zijn”judoka’s. Eddie van de Pol heeft een enorme staat van dienst opgebouwd. Mede daarom heeft hij hiervoor in 2003 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Een korte greep uit de vele hoogtepunten die zijn carričre rijk was:

- Acht maal nationaal kampioen;

- Drie maal zilver medaillewinnaar op de Europese kampioenschappen;

- Genomineerd voor de Olympische Spelen van 1972 waarvoor hij ter voorbereiding, 3 maanden in het Mekka van het judo, Japan verbleef.

- Bondscoach dames junioren/senioren van 1984 tot 1990

In het volgende hoofdstuk staat een korte situatieschets van sportschool Van de Pol met haar kenmerken. Het daaropvolgende hoofdstuk geeft de visie van de sportschool weer. In hoofdstuk 4 wordt de doelstelling beschreven. Aan deze informatie koppelen we in hoofdstuk 5 het werkplan. Ten slotte staat in hoofdstuk 6 het budget en in hoofdstuk 7 het slotwoord.

2. Wie is sportschool van de pol?

Om tot sponsoring over te gaan is het goed om een beeld te scheppen van de gesponsorde. In dit hoofdstuk leggen we de basis voor de rest van dit rapport. Duidelijk wordt wie Van de Pol nu is en wat haar kenmerken zijn.

2.1 Van de Pol: Enthousiast, ambitieus en grensverleggend

Sportschool Van de Pol is opgericht door Eddie van de Pol. Een succesvolle judoka zoals u in de korte greep van zijn successen heeft kunnen lezen. Na zijn actieve carričre is hij trainer/coach geworden. Deze functie heeft hij een tijdlang gecombineerd met het bondscoachschap.

Momenteel behoort sportschool Van de Pol zowel met haar team als met vele individuele judoka’s tot de absolute top van Nederland. Vanaf 1980 levert Van de Pol regelmatig nationale en internationale toppers af. Dertien judoka’s haalden een nationale titel zowel bij de junioren als bij de senioren.

Vier van hen namen deel aan de Europese kampioenschappen en twee zelfs aan de wereldkampioenschappen. Het herenteam haalde de nationale titel en met het mixed team haalde hij meerdere zilveren en bronzen medailles. Recentelijk wist het aspiranten damesteam brons te halen op het Nationaal kampioenschap. Uit het vorenstaande volgt automatisch dat er elk jaar diverse districtskampioenschappen, en daarmee kwalificatie voor deelname aan Nederlandse kampioenschappen, binnen de sportschool te melden zijn.

vSportschool Van de Pol is echter veel meer dan dat. Haar kracht ligt niet alleen in het opleiden en begeleiden van judoka’s. Op sociaal gebied is sportschool van de Pol zeer vooruitstrevend. Met elkaar bezig zijn, op een prettige manier met elkaar werken staat daarbij centraal. Niet alleen de recreatieve sporters, ook de topsporters ervaren een unieke sfeer in deze sportschool. In Helmond staat Van de Pol bekend om de warmte, gezelligheid, betrokkenheid en inzet binnen de sportschool.

De voornaamste kenmerken van de sportschool zijn de volgende:

Sportief;

Ambitieus, maar gedisciplineerd;

Voorbeeldfunctie voor de jeugd;

Grensverleggend;

Waarden en normen;

Nationale en internationale allure;

Sociaal en warm.

3. Visie

Om de topsportselectie binnen de sportschool van de juiste begeleiding te voorzien, zet Van de Pol een groot aantal middelen in. Deskundigheid op het gebied van technische begeleiding is volop voor handen. Evenals fysieke- en waar nodig psychologische begeleiding Ook aan sociaal pedagogische begeleiding is geen gebrek.

3.1 Interne mogelijkheden

Sportschool Van de Pol is een reguliere sportschool, die alle faciliteiten om een adequate training te bieden in huis heeft. Om al deze middelen op de juiste manier in te zetten wordt de juiste begeleiding voor elk individu gezocht.

3.2 Externe mogelijkheden

Door gebruik te maken van een aantal samenwerkingsverbanden is het voor de leden van de selectie bovendien mogelijk om de deskundigheid die wij niet zelf in huis hebben, elders te halen. Onder meer een voedingsdeskundige en externe trainingsfaciliteiten, alsmede een samenwerkingsverband met een Duits judoverband bieden ruime mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering op alle vlakken.

3.3 Extra voorzieningen

De topsportgroep wordt structureel in de gaten gehouden en begeleid, ook voor wat betreft hun gezondheid. Een en ander om er zeker van te zijn dat er geen sluimerende blessures aanwezig zijn. Waar nodig worden externe specialisten ingezet om de gezondheid van de sporters optimaal te houden.

4 doelstelling.

4.1 Herenteam

Met het herenteam wil sportschool Van de Pol zich handhaven in de hoogste categorie van het Nationale judo en opnieuw een landstitel halen.

4.2 Damesteam

Voor het damesteam geld dezelfde doelstelling als voor het herenteam.

4.3 Mixed team

Het mixed team dat bestaat uit 9 judoka’s, te weten 6 heren en 3 dames neemt deel in de hoofdklasse van het Nederlands judo, en zal zich daar zeker handhaven en opnieuw een podiumplaats halen.

4.4 Topsport selectie

Voor de topsport selectie zullen voor elke individuele judoka haalbare doelen worden gesteld, en waar nodig zullen die worden herzien en bijgesteld.

Als de inzet optimaal is, moet je ook tevreden kunnen zijn met de top van een individuele judoka. Als die top voor een individu ligt bij b.v. het districtskampioenschap dan is dat prima. Uiteraard zal die top voor de judoka die de aansluiting met de nationale selectie maakt liggen bij Europees en Wereld judo.

4.5 Uitgangspunten

Het bedrijven van topsport vraagt van alle bij de prestaties betrokken personen en organisaties een bewuste keuze voor het willen behalen van een maximale prestatie.

Alleen nadat deze keuze ( in overleg met Eddie van de Pol ) wordt gemaakt kan op het hoogste niveau worden gepresteerd. Bij alle beslissingen die STEP met betrekking tot de topsportselectie neemt, is het maken van deze topsportkeuze het uitgangspunt.

Uitgangspunt voor het topsportbeleid van STEP is het behalen van het hoogst mogelijk resultaat op Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische spelen. Die weg daarheen begint uiteraard bij het districtskampioenschap en zal via Nationale kampioenschappen hopelijk leiden tot het ultieme doel. De beslissingen in deze zullen te alle tijden genomen worden onder leiding van Eddie van de Pol die hierin altijd het laatste woord zal hebben.

5 werkplan.

5.1 Selectie
Groep talentvolle judoka’s worden als topjudoka geselecteerd door Eddie van de Pol.

Het selecteren van goede stageplaatsen en sterke internationale toernooien in samenwerking van Eddie met het bestuur van STEP.

Het leggen van nationale en internationale contacten voor uitwisseling.

Hierbij dienen zowel de stichting, als de betreffende judoka’s en hun ouders zich aan de voorwaarden zoals zij zullen worden vastgelegd, te houden.

6 budget.

6.1 Middelen

Het zal duidelijk zijn dat een ambitieus werkplan, zoals dat door Stichting Topsport Eddie van de Pol wordt nagestreefd, veel geld kost. Door het regionale bedrijfsleven te benaderen voor sponsoring of donatie tracht de stichting aanvullend in de benodigde financiële middelen te voorzien.

Ook de gemeentelijke en provinciale overheden zullen worden benaderd om waar mogelijk een subsidie voor de diverse onderdelen van het werkplan te verstrekken.

6.2 Mogelijkheden voor sponsors.

Om een indruk te krijgen van waar wij mee bezig zijn, bieden wij u de mogelijkheid tot een begeleide rondleiding door de sportschool tijdens een selectietraining.

Voor sponsors zijn er diverse opties, te denken valt aan;

Ř Reclame;

Ř Personeels- trainingsuur (weerbaarheidstraining);

Ř Fitness mogelijkheid

Ř Materiele sponsoring

Mochten er na het lezen van dit plan, nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt U contact opnemen met het bestuur van de Stichting Topsport Eddie van de Pol via de voorzitter van het bestuur Angelique Raaijmakers., telefoon 0492-464240.

7 slotwoord.

In de huidige maatschappij is met topsport veel geld gemoeid. Het bedrag dat de judoka’s nodig hebben is, naast hun schoolopleiding, uitsluitend bedoeld om hun sportniveau dusdanig te verhogen dat later een tot verbeelding sprekend niveau bereikt kan worden. Het is in de judosport in Nederland een aanzet tot meer professionaliteit. Landen als België, Frankrijk, Engeland en Duitsland zijn hier al veel verder mee.

Aan grote toernooien wordt er in de media veel meer aandacht besteed.

Wij willen sportieve resultaten boeken, met steun van een sponsor die graag een positieve naamsbekendheid opbouwt. Elke topsporter heeft een grote mate van inzet, discipline en zeker binnen sportschool Van de Pol hebben zij een voorbeeldfunctie naar de jongere groepen. Op dit moment is alles aanwezig. De talentvolle judoka’s die voor deze toekomst kiezen en bereid zijn om zich daarvoor tot het uiterste in te zetten. De gedreven en zeer deskundige trainer/coach, die beschikt over alle trainingsfaciliteiten en daarover de zeggenschap heeft. Goede naamsbekendheid binnen de judowereld in Helmond en ver daar buiten.

Dit topsportplan is een start voor de toekomst. Wij zijn dus ook op zoek naar een partij die zijn naam op langere termijn aan dit plan wil verbinden. Dit zowel op het financiële vlak als ook op marketinggebied en daar waar met de eigen corebusiness veel resultaat bereikt kan worden.

Helmond, juli 2004.

Eddie van de Pol
Print deze pagina

Top